QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SAO LƯU DỮ LIỆU

tại cửa hàng điện thoại TOTO MOBILE


Để việc tiếp nhận sản phẩm được nhanh và tốt hơn, Quý khách hàng vui lòng lưu ý quy định sau:

  • Gỡ bỏ hoặc Cung cấp mật khẩu màn hình.
  • Thoát tất cả tài khoản bảo mật cá nhân như: Apple iCloud, Samsung Account, MiCloud, Google, .v.v…
  • Vui lòng chủ động tự sao lưu dữ liệu trước khi gửi máy.
  • Khách hàng cần sao lưu dữ liệu khi tiếp nhận, kỹ thuật viên hỗ trợ lưu giữ danh bạhình ảnh và videokhông sao lưu ứng dụng và dữ liệu trên ứng dụng. Thời gian lưu trữ dữ liệu tại cửa hàng: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận sản phẩm.

Chúng tôi hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của dữ liệu của khách hàng và luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ – hướng dẫn khách hàng trong việc sao lưu dữ liệu. Tuy nhiên, cửa hàng không chịu trách nhiệm về việc mất bất cứ dữ liệu trong mọi trường hợp.

Kính mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ phía khách hàng.